Biogram w przygotowaniu

(Kamilla Twardowska, Andrzej Szoka)

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Akta osobowe 3857, 13.