prof. MyszorWincenty Wilhelm Myszor, urodzony 22 maja w Chełmie Śląskim, był duchownym oraz światowej klasy specjalistą od zagadnień związanych z wczesnym chrześcijaństwem i językiem koptyjskim. W imponującym dorobku Księdza Profesora znajdują się między innymi tłumaczenia tekstów gnostyckich, w tym Ewangelii Judasza. W latach 1969-2001 pracował w Katedrze Patrologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej. Ksiądz Profesor był jednym z twórców Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym w latach 2000 – 2008 pełnił funkcję dziekana.

Studia magisterskie odbył w Akademii Teologii Katolickiej (magisterium: Pojęcie herezji w listach św. Cypriana). Tam też w roku 1973 uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych (rozprawa doktorska: Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi), zaś w roku 1982 – doktora habilitowanego. Zainteresowania badawcze Księdza Profesora skupiały się na Kościele i jego funkcjonowaniu w pierwszych wiekach naszej ery, a także wspomnianej już literaturze gnostyckiej. Wieloletni członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (Association Internationale d`Etudes Patristiques, International Association of Byzantine Studies). Wspólnie z Profesor Albertyną-Dembską opracował Podręczny słownik koptyjsko-polski (1996), a także – samodzielnie – Język koptyjski-kurs podstawowy dialektu saidzkiego (1998). Zajmował się opracowaniem tekstów odkrytych w roku 2005 przez Polską Misję Archeologiczną w Tebach Zachodnich w ruinach koptyjskiego eremu (Enkomion Św. Pisenthosa).

Do ostatnich dzieł Księdza Profesora należy zbiorowa publikacja zwojów koptyjskich z Nag Hammadi, poświęcona pamięci Profesor Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej, wydana pod redakcją Agaty Sowińskiej i Wojciecha Stawiszyńskiego (Tajemnice gnozy, Warszawa 2016).

Zmarł 19 lutego 2017 w wieku 75 lat. Został pochowany na cmentarzu przy rodzinnym kościele parafialnym w Chełmie Śląskim.

Lach-Barlik, L. 2012, „Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor”, Vox Patrum 32, 11-20.
Muc, A. 2014, „Nagroda Lux et Silesia dla ks. prof. Wincentego Myszora. Nauka – dydaktyka – organizacja. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego i Księgarnię św. Jacka (Katowice, wrzesień-grudzień 2013 roku)”, Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1 (38), 251-256.
Reginek, A., G. Strzelczyk, A. Żądło (red.) 2009, Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, Katowice.

Autor: Marta Kaczanowicz