Ukazał się polski przekład dzieła Lucjusza Cecyliusza Firmianusa Laktancjusza pt. „Podstawy nauki Bożej. Księgi I–III”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukazał się polski przekład dzieła Lucjusza Cecyliusza Firmianusa Laktancjusza pt. „Podstawy nauki Bożej. Księgi I–III”. Autorem tłumaczenia i komentarza jest Jerzy Wojtczak-Szyszkowski.

Informacje o książce zamieszczone na stronie wydawcy:

https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/ksiegarnia/1145-lucjusz-ceciliusz-firmianus-laktancjuszpodstawy-nauki-bozej-ksiegi-i-iii.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.