Ukazała się książka Włodzimierza Lengaura pt. “Eros Greków”

wpis w: Ogłoszenia | 0

Niniejsza książka stanowi zwieńczenie wieloletnich studiów Autora poświęconych seksualności starożytnych Greków. Centralną postacią narracji są wyobrażenia na temat Erosa, zarówno te filozoficzne i literackie, jak i towarzyszące Hellenom w ich życiu codziennym. W ten sposób opracowanie zostało podzielone na trzy części, z których pierwsza dotyczy kultu Erosa i jego obrazu w kulturze, druga – kulturowego postrzegania płci, zaś trzecia – praktyk seksualnych. Książka łączy w sobie tradycyjne ujęcie historyczno-filologiczne z ustaleniami antropologów, filozofów, psychologów czy socjologów. W obrębie zainteresowania Autora znalazła się ponadto ewolucja dyskursu poświęconego greckiej seksualności, ściśle związana z emocjami wywoływanymi przez lata przez zjawisko paiderastii.

Włodzimierz Lengauer, Eros Greków, Kraków 2023, ss. 292.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.