Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 5 XII 2015 r.

wpis w: Zebranie | 0

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Historyków Starożytności prezes Stowarzyszenia prof. Ryszard Kulesza zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Historyków Starożytności

(Warszawa, 5 XII 2015 r., godz. 8.45, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Sala Kolumnowa)

 

1) Otwarcie Zebrania przez prezesa Zarządu oraz wyznaczenie protokolanta zebrania

2) Przyjęcie porządku obrad

3) Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od czasu rejestracji Stowarzyszenia

4) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015

5) Uchwała o nadaniu na wniosek Zarządu godności członka honorowego Stowarzyszenia

6) Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu nagrody Stowarzyszenia

7) Uchwała w sprawie powołania członków kapituły nagrody Stowarzyszenia

8) Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich

9) Informacje komisji SHS – dydaktycznej, bibliograficznej, popularyzacji, współpracy międzynarodowej

10) Wolne wnioski

11) Zamknięcie Zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.